Biodiversity day / Biologiska mångfaldens dag

Today it is ”biodiversity day” in Sweden. We celebrate the day by showing a small sample of the species we have found in our surveys in Goodstream. The different measures have large positive impact on the biodiversity in and along the stream Trönningeån.

Idag är det den biologiska mångfaldens dag. Det firar vi med att visa upp några av de arter vi hittat i våra undersökningar i Goodstream. De olika mätningarna/undersökningarna har stor inverkan på den biologiska mångfalden utmed Trönningeån.