Fätvandring

John och Lea ledde en fältvandring, arrangerad av Jordbruksverket till bland annat LIFE-Goodstream-våtmarkerna. Deltagarna fick även prova på att själv håva upp småkryp och lära sig lite om nattsländelarver (husmaskar), klodyvel, dykarbaggar och andra akvatiska smådjur.