Intern in LIFE-Goodstream | Praktikant i LIFE-Goodstream

Vi har en praktikant från Tyskland som heter Nina Schneider hos oss för tillfället. Hon ska vara här under maj och juni och arbeta med inventeringar och provtagning. För tillfället inventerar hon fåglar och amfibier i våtmarkerna som anlagts inom LIFE-Goodstream.

We have an intern from Germany, Nina Schneider, who will work in LIFE-Goodstream during May and June as part of her studies at the University of Osnabrück. She will focus on biodiversity surveys (birds, amphibians) and also help with sampling and other project activities during her stay with us.