Visning av GoodStream

Peter och John visade Goodstream för vattenenheten på  Jönköpings länsstyrelse i början på september.

Peter and John demonstrated Goodstream to the waterunit of Jönköpings County Administration in the beginning of September.