The team at Hushållningssällskapet:

LifeLisaLifePeterLifeJohn

Lisa Feuerbach Wengel, Peter Feuerbach, John Strand

Hushållningssällskapet Halland

Lilla Böslid 146HS-logo
305 96 Eldsberga /Sweden

Tel +46 (0)35 46500


John Strand, tel +46 (0)708 438218
john.strand @ hushallningssallskapet.seEU logo

Lisa-Feuerbach Wengel, tel +46 (0)739 991837
lisa.feuerbach-wengel @ hushallningssallskapet.se

Peter Feuerbach, tel +46 (0)708 438206
peter.feuerbach @ hushallningssallskapet.se


av-logo-2  Our main Swedish sponsor "Havs- och vattenmyndigheten"

Contact Länsstyrelsen (County administration):

Lars Stibe, tel +46 (0)10 2243351

Johan Lundgren, fiskenheten,tel +46 (0)70 3015336Contact Halmstads kommun
(Municipality):

Ellinor Waldemarson, kommunekolog, tel +46 (0)72 5876963 >Halmstads kommun

Agron Musaj, VA-ingenjör, LBVA, tel 035-137742