The team at Hushållningssällskapet:

LifeLisaLifePeterLifeJohn

Lisa Feuerbach Wengel, Peter Feuerbach, John Strand

 

Hushållningssällskapet Halland

Lilla Böslid 146HS-logo
305 96 Eldsberga /Sweden

Tel +46 (0)35 46500


 

 

John Strand, tel +46 (0)708 438218
john.strand @ hushallningssallskapet.seEU logo

Lisa-Feuerbach Wengel, tel +46 (0)739 991837
lisa.feuerbach-wengel @ hushallningssallskapet.se

Peter Feuerbach, tel +46 (0)707 859192 
peter.feuerbach @ hotmail.com


av-logo-2  Our main Swedish sponsor Havs- och vattenmyndigheten

 

Contact Länsstyrelsen Halland (County administration):

Erika Axelsson, tel +46 (0)10 2243387

Kajsa Wellbro, +46 (0)10 2243389


Contact Halmstads kommun (Municipality):

Marie-Helene Bergstrand, +46 (0)72 5876963